PENEDÈS ECONÒMIC

El diari econòmic online de la Vegueria Penedès

L’èxit empresarial, una qüestió de comunicació

Com ens deien al col·legi fa ja alguns anys, i això no ha canviat gaire, tota comunicació necessita d’un emissor, un missatge, un canal o via per on transita la informació, un codi de comunicació i un receptor.

Per avaluar les claus de l’èxit d’una empresa podem utilitzar aquests mateixos conceptes, ja que com en qualsevol comunicació, es requereix de:

- Un emissor: aquí estem tots els que formem part de l’empresa i que per tant som en major o menor grau comunicadors de la nostra oferta. Compte amb les comunicacions no desitjades: segur que alguna vegada heu pensat malament sobre el servei o les formes d’algun dependent, cambrer, recepcionista... Tots els membres de l’organització són susceptibles de comunicar, i per tant, hem de cuidar segons quins detalls. La coherència del missatge que volem traslladar ha d’estar present a tota l’organització.

- Un missatge: allò que oferim com a empresa, els nostres productes i/o serveis, han de ser comunicats (no ens referim necessàriament a la publicitat). I ho han de ser buscant la manera de seduir els clients potencials. Com convèncer-los que han d’optar per la nostra oferta abans que la de la nostra competència? El nostre missatge ha de dir quelcom nou, que sigui creïble, que ens diferenciï, que sigui considerat com a important per als nostres clients i que, finalment, els persuadeixi.

- Un canal o via de comunicació: són moltes les maneres com comuniquem, ho fem com comentava abans amb tots els membres de l’organització, però també amb l’aparador de la botiga, amb la nostra pàgina web o amb la publicitat convencional. En qualsevol dels casos, una bona comunicació ha de complir aquests quatre pilars: ha de ser notòria, ha d’agradar, ha d’acabar comunicant el missatge que volem comunicar i ha de persuadir.

- El codi: perquè el missatge arribi correctament, l’emissor i el receptor han d’utilitzar el mateix codi lingüístic. Per exemple, quan anem al metge no esperem que ens parlin amb paraules científiques, sinó amb un llenguatge que ens resulti entenedor. Igual amb els nostres clients, que no tenen per què ser uns experts en allò que nosaltres sens dubte dominem.

-Un receptor: tinguem en compte el perfil sociodemogràfic dels nostres clients potencials: ens hem de dirigir a homes/dones? De quina edat? Quins mitjans de comunicació segueixen? I, no oblidem-nos de la clau que obre la porta: quines necessitats tenen? Sense aquesta informació bàsica difícilment aconseguirem comunicar el nostre missatge de manera eficaç.

Per últim, hem de tenir en compte el context. Es tracta d’altres factors que també tenen la seva importància en aquest model, com ho són l’entorn econòmic i social: els valors, les tendències (productes de proximitat, biològics, medi ambient, sostenibilitat, responsabilitat social, salut,...), que ja no es que tinguin a veure amb els nostres clients potencials, és que tenen a veure amb la societat en general. Farem bé de tenir en compte també aquests altres factors per adaptar-nos a les circumstàncies i aprofitar les oportunitats que se’ns presenten.

I jo, necessito un estudi de mercat?

El context socioeconòmic en el que vivim és molt canviant, i ara per ara disposar de dades de tendències del consumidor (perfil sociodemogràfic, actituds, hàbits, opinions, valoracions,...) ha esdevingut crucial per poder adaptar-se a ell a temps i enfocar correctament les estratègies de les empreses a curt, mig i llarg termini.

La història del màrqueting està plena de casos d’empreses sòlides i exitoses que no van saber apreciar a temps el canvi que estaven experimentant els seus consumidors i van haver de tancar o viure la caiguda radical de les seves vendes, com Olivetti, Pan Am, Nokia, Kodak, Blockbuster,...

Llegeix més: I jo, necessito un estudi de mercat?

Les tendències del nou consumidor

L’altre dia llegia a la premsa que l’última enquesta de l’EPA, amb les dades del quart trimestre de 2016, dóna un índex d’atur a Espanya del 19%, la qual cosa rebaixa el 21% que teníem a finals de 2015. Són molt bones notícies, sens dubte, i especialment a Catalunya, que és on s’han creat més llocs de treball. Així, sembla que a poc a poc la llum del final del túnel es veu més a prop.

Llegeix més: Les tendències del nou consumidor

 Ja és a la venda el número 66


                     PENEDÈS DATA                  

 

OPINIÓ
L'essència de la felicitat
Begoña Cartagena Font
  

Joves afectats
amb malalties d'adults

Eric Enguita Albet
L'èxit empresarial,
una qüestió de comunicació
Daniel Lafuente
El cercle de l'odi
Agustí Romeo Huguet

Hi ha una càmera vigilant-me
a la feina, és legal?

Jordi Ventura Massó

Economia psíquica

Dolors Marín Tuyà