PENEDÈS ECONÒMIC

El diari econòmic online de la Vegueria Penedès

Hi ha una càmera vigilant-me a la feina, és legal?

La mateixa Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) admet que és una de les qüestions que més sovint generen preguntes, queixes, demandes d’informació i denúncies al respecte. De fet, és una manera molt evident de sentir-se afectat per allò que en diuen la “protecció de dades”. Amb aquell objecte al nostre costat, sentim una intrusió en la nostra vida personal que genera inquietud. Resulta que un dia ens trobem que a les instal·lacions de la nostra feina, instal·laran càmeres de vídeo. En general, això no agrada, es percep com una agressió per la desconfiança que sembla derivar-se i per haver de sentir-se constantment vigilat. Ara bé, l’empresari pot fer això?

Hi ha certs matisos, però la resposta és sí, està legitimat a instal·lar un sistema de videovigilància als espais de la seva empresa (amb excepcions, clar, mai podrà ser a un vestidor o un bany). Partim d’una condició sine qua non, aquesta legitimació no és absoluta i exigeix per part de l’empresari l’obligació d’informar d’aquest tractament als treballadors. Té el deure d’informar. És interessant, a més, tenir clar que hi ha diferents usos de les càmeres de videovigilància amb diferents implicacions segons la finalitat del sistema d’enregistrament. Es plantegen dos escenaris. Un, quan la càmera al centre de treball és una mesura de vigilància i control de l’empresari, per verificar el compliment per part del treballador de les seves obligacions i deures laborals; i dos, és una mesura de seguretat per protegir la instal·lació i els seus empleats. Supervisió i control o vigilància i seguretat.

En el primer cas, és a dir, quan l’objectiu de la instal·lació de les càmeres va dirigit al compliment pels treballadors dels seus deures laborals, seria necessari per part de l’empresa garantir el dret d’informació en la recollida de les imatges, mitjançant informació als treballadors de l’abast específic que es donarà a les mateixes per al control laboral. Per exemple, pot ser una clàusula dins el contracte laboral.

En el segon cas, quan la finalitat és de videovigilància i protecció de les instal·lacions i personal de l’empresa és necessari el compliment de la LOPD, el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i la Instrucció 1/2006 de l’AEPD que és específica sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres i comprèn l’enregistrament, captació, transmissió, conservació i emmagatzematge d’imatges, inclosa la seva reproducció o emissió en temps real, així com el tractament que resulti de les dades personals relacionades amb aquelles. Aquí, a més del deure d’informar a l’empleat, caldrà disposar de distintius informatius de zona de videovigilància i impresos informatius.

Comunitats de veïns i Protecció de Dades

Una comunitat de veïns ha de complir amb la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal? Si ens aturem amb deteniment a analitzar la frase, la resposta sembla força òbvia. La comunitat gestiona dades personals? Sí, és clar. Doncs és ara, quan de mica en mica està creixent la preocupació per atendre aquesta obligació. No és només una percepció pròpia, és que la mateixa Agència Espanyola de Protecció de Dades ha hagut de publicar un document específic a modus de guia que s’anomena “Protecció de dades i administració de finques” perquè reconeix que el tractament de dades personals en l’àmbit de les comunitats de veïns està sent un dels motius de consulta més freqüents a l’agència.

Llegeix més...

Guia de bones pràctiques

Estem expectants! Sí. Tots aquells que ens dediquem a la protecció de dades de caràcter personal estem en un any de grans canvis, com ja hem exposat aquí en alguna altra ocasió... i les que faltaran amb tota seguretat!. La novetat, aquest cop, és que abans que acabi aquest primer trimestre del 2017, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades presentarà el primer esborrany de la nova LOPD. Són motius per estar ben alerta, oi? Vindran després tràmits, discussions, esmenes i noves aportacions, però s’espera un document força aclaridor.

Llegeix més...

Toca ser proactius

S’acostuma a fer servir en qüestions professionals i laborals, fins i tot no es limita a aplicar-se a persones sinó també a organitzacions i institucions. Temps enrere no era una paraula habitual, però en pocs anys ha esdevingut un mot que desprèn uns dels valors més apreciats en aquesta societat nostra on l’individu és el centre i, diuen, un és allò que vol ser si s’ho treballa perquè tot depèn d’ell si així s’ho proposa.

Llegeix més...

 Ja és a la venda el número 66


                     PENEDÈS DATA                  

 

OPINIÓ
L'essència de la felicitat
Begoña Cartagena Font
  

Joves afectats
amb malalties d'adults

Eric Enguita Albet
L'èxit empresarial,
una qüestió de comunicació
Daniel Lafuente
El cercle de l'odi
Agustí Romeo Huguet

Hi ha una càmera vigilant-me
a la feina, és legal?

Jordi Ventura Massó

Economia psíquica

Dolors Marín Tuyà